Gabinet Stomatologiczny ? Miejsce Wysokiej Higieny

Pacjent do dentysty udaje się ze świadomością, że jego gabinet jest miejscem o szczególnej czystości i wysokiej higienie. Zarówno pomieszczenie jak i personel musi charakteryzować się najwyższymi standardami aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie pacjentom jak i własnym pracownikom.

W trakcie zabiegów dochodzi do naruszenia struktur tkanek, które stanowią barierę dla drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych. Ważne jest zatem aby zasady wewnątrz gabinetu uwzględniały tego typu zagrożenie.  W jaki sposób można się przed nim bronić? Przede wszystkim w gabinecie powinny funkcjonować procedury, które dotyczą różnych sfer jego funkcjonowania, takich jak: zabiegi, właściwy ubiór, higiena. Z takimi instrukcjami powinien być zaznajomiony każdy pracownik oraz powinien  postępować zgodnie z nimi. To daje pewność, że w każdym momencie spełniane są wszelkie wymagania.

To, co pacjent może zweryfikować gołym okiem już przy pierwszym kontakcie z gabinetem to jego czystość. Właściwy stan sanitarny jest absolutna podstawą dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta. Odpowiednie warunki dla przeprowadzenia zabiegu osiąga się poprzez:
  • Mycie, dezynfekcję oraz sterylizację ? procesy te dotyczą powierzchni, urządzeń oraz narzędzi, którymi wykonuje się zabiegi. Mycie i dezynfekcja odbywa się za pomocą środków chemicznych, które przeznaczone są dla celów medycznych oraz stosowane zgodnie z wytycznymi producenta. Sterylizacja narzędzi odbywa się najczęściej w specjalnych urządzeniach ? autoklawach, gdzie pod wpływem bardzo wysokiej temperatury zabijane są drobnoustroje.
  • Higiena personelu ? każdy z pracowników, od asystenta do lekarza, musi dbać zarówno o higienę osobistą jak i o dokładne mycie oraz dezynfekcję dłoni przed zabiegiem. Personel w trakcie zabiegów powinien być ubrany w czystą odzież medyczną.
  • Stosowanie bezpiecznych, jednorazowych materiałów, które są usuwane po zakończeniu zabiegu.
  • Właściwe i bezpieczne gospodarowanie odpadami medycznymi. Powinny trafiać do odpowiednio oznakowanych pojemników bądź worków oraz regularnie usuwane i utylizowane.

Powyższe warunki są podstawą, jakiej oczekuje pacjent wybierając się do dentysty. Każdej wizycie u lekarza towarzyszy poczucie pewnego zagrożenia i należy je zminimalizować oferując właściwe warunki przeprowadzenia zabiegu.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Stomatologia Zachowawcza Dzieci Bydgoszcz