Czy po skończonym leczeniu protetycznym mój komfort jamy ustnej będzie zbliżony do naturalnego?

 In

Bardzo duże znaczenie ma rodzaj i zakres wykonanej pracy protetycznej oraz nastawienie pacjenta do zaistniałej sytuacji.

Protetyczne uzupełnienia powstają poprzez pobranie wycisków, które pozwalają uzyskać efekt najbardziej zbliżony do naturalnego pierwowzoru. Jama ustna jest jednak na tyle wrażliwym miejscem, że początkowo uzupełnienie może być odbierane jako coś obcego. W niektórych przypadkach może to nawet doprowadzić do zniekształcenia smaku, czy delikatnej zmiany głosu. W takim przypadku pacjent może sam przyspieszyć proces adaptacji przez ćwiczenie pracy mięśni, np. czytając na głos. Po zakończeniu leczenia oraz adaptacji pacjent powinien czuć się naturalnie z uzupełnieniem. Pojedyncza korona będzie zupełnie nie odczuwana przez pacjenta , ale rozległe uzupełnienia wyjmowane z jamy ustnej są trudniejsze do zaakceptowania. Prawie każde uzupełnienie protetyczne wymaga zmiany nawyków higienicznych.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search